Iron Crunch Để làm?

- Dec 25, 2017 -

Khung sắt chủ yếu là do hiện tượng lão hóa và nới lỏng kết nối giữa các giá đỡ sắt, miễn là sự kết nối của các ốc vít và bôi trơn có thể giải quyết được vấn đề, giường cho những người nằm trên đầu trang đồ ngủ, một -thứ ba thời gian được dành trên giường, sau hàng ngàn năm tiến hóa không chỉ là một công cụ để ngủ, cũng là một trong những trang trí gia đình, loại giường có giường phẳng, giường bốn trụ, giường tầng, giường ngủ , vân vân, vít cố định chặt chẽ, và sau đó vào một điểm của dầu bôi trơn.


sản phẩm liên quan

  • Bảng chân 6 người (bảng nhện)
  • Bảng Bench 4 người
  • Khóa cửa có gắn súng lục
  • Gương Một mảnh
  • Access Panel MS
  • Lưới lưới với cửa