Thông số kỹ thuật của súng

- Dec 25, 2017 -

1, rò rỉ vào nội các cường độ từ trường nên ít hơn so với tính chất thu thập từ tính coercivity 10%, đó là, khi từ trường ngoài là 200GS (Gauss), từ trường nội không phải là nhiều hơn 5GS.

2, theo quy định của các quy định an toàn cháy liên quan đến thiết kế nhiệt, 30 phút sau khi lửa, cảnh ra, nhiệt độ tủ không được lớn hơn 90 ℃.


sản phẩm liên quan

  • Bàn chân dành cho người 4 người (bảng nhện)
  • Cuff Bench
  • Khóa cửa có gắn súng lục
  • Bản lề nặng với Stud
  • Hãy kéo cái tay cầm
  • Dây lưới cửa với Pass Thực phẩm