Kiến thức liên quan đến Súng Gun

- Dec 25, 2017 -

Tủ súng là một kho vũ khí nhẹ hoặc tủ triển lãm, tủ súng từ sản xuất của an toàn, chủ yếu cho việc quản lý hợp lý súng, một loại súng đặc biệt an toàn, tủ súng như một công cụ để quản lý vũ khí và đạn dược là Cục Tư pháp thống nhất quản lý một phần quan trọng.

Pháo theo cấu trúc nội bộ và cách sử dụng các cách khác nhau có thể được chia thành: tủ súng bình thường, tủ súng vân tay và tủ súng mạng số. Theo các loại súng khác nhau có thể được chia thành: tủ súng, tủ súng trường, tủ súng máy, tủ chống cháy nổ.


sản phẩm liên quan

  • Bảng Bench 4 người
  • Bàn đặt sàn với Ghế
  • Tủ treo đứng bằng thép không gỉ
  • Folding Shower Seat
  • Thanh chống ăn mòn
  • Lưới lưới với cửa